Uygulama Süreci

Yatırımcıdan gelen ‘’ ties ‘’ proje yönetim yazılımı kullanım talebi ve lisans sözleşmesinin imzalanması sonrası ‘’ tiespm.net ’’ üzerinde ilgili proje için yeni bir link açılır.

Proje kurulum sürecine, projenin yapısına uygun olarak oluşturulan verilerin sisteme aktarılması ile başlanır.

01

UYGULAMALAR

  • Uygulama sürecine, ihale yönetiminden gelen kesin sipariş bilgisi (sözleşme dokümanı) ve projelere ait dizayn ofisten gelen uygulama çizimlerinin onayları ile başlanır.
  • Bu süreçte sahada başlaması planlanan her tür aktivite için dizayn ofis tarafından saha uygulama projeleri hazırlanarak gerekli onay prosedürleri tamamlanmalıdır.
  • Uygulamada görev alan aktivite yöneticileri imalatı başlatabilmek için, yer teslim tutanağı ve iş emir tutanaklarını tamamlarlar. Bu tutanaklar sisteme yüklenir ve tüm evraklar kayıt altına alınır.
  • ‘’ties” Saha Aktivite Yönetimi şu çerçevede ele alınmıştır.
  • İzleme süreci
  • Üretim sürecinde girdiler, çıktılar ve etkenler
  • Proje yönetiminde aktivitelerin izlenmesi
  • Günlük raporlar ve dönem raporları
  • Aktivite yöneticileri çalışma platformları