Yönetim Danışmanlık Proje

Proje yönetiminde ’’ties’’ proje yazılım programımızı kullanarak her ölçekte projeyi yönetebilme kapasitesine sahibiz. Proje yönetim hizmetimiz kapsamında bir projeyi başından sonuna tüm fazları ile yönetebileceğimiz gibi işverenin talep ettiği noktalarda da projeye dahil olabiliriz.                          Bu fazlara ait hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

FAZ-1 için projenin oluşum safhası diyebiliriz. Genelde işverenler proje müellifi seçimini tamamladıktan ve hatta projeleri hazırladıktan sonra, uygulama ve yönetim ekibini aramaktalar. Aslında proje müellifi seçimi ve projelerin tamamlanma süreçleri bir projenin başarısını sağlayan en önemli kriterlerin başında gelmektedir.

FAZ-2 aşamasının başlaması için inşaat ruhsatı alınmalı ve uygulama projelerini hazırlayacak ekip kurulmaya başlamalıdır.  İç mimari proje müellifi seçiminin yapılacağı, cephe sisteminin kararlarının verileceği, mekanik, elektrik ve kaba yapı yüklenicilerinin belirlenmesi için, iş planları ve ihalelerin hazırlanarak sözleşmeye dönüştürülmesi yine bu faz kapsamındadır. Bu aşamada mutlaka proje yönetimi devreye girmeli ve özellikle ‘’ties’’ proje yönetim yazılımı kurulmalıdır.

FAZ-3 ve FAZ-4 artık sahada uygulamanın tam olarak başladığı aşamadır. Bu süreçlere uygulama süreci adını veriyoruz. FAZ-3 ve FAZ-4 aşamalarında uygulamaların yanı sıra İSG ve idari konularının da yine proje yönetimi kapsamında takip edilmesi çok önemlidir.

Proje Tasarımı

Yıllarca tasarımcıların projelerini sahada uygulamaya çalıştık. İşverenin proje için ayırdığı bütçeler proje müelliflerinin de verecekleri hizmetin kapsamını belirliyor. Bu nedenle hizmetin kapsamı çok net olmalı. Proje hizmetine ödenmeyen bedeller sahada uygulama öncesi kaybedilecek zaman demektir. Sahada projenin tamamlanması için harcanacak zaman ve hatta kurulacak şantiye tasarım ekibinin maliyeti, işverenin farkına varmadan daha fazla bedel ödemesine neden olur.

Bu nedenle eksik bir projenin yatırımcıya ve uygulama ekiplerine verebileceği zararı bilerek, detayları çözülmüş, görsel etkisi yüksek, uygulanabilir ve kalıcı projeler üretmek hedefindeyiz.

Bizim için proje tasarımı; sadece mimari ve iç mimari tasarım yapmak değildir. Asıl önemli olan binanın yaşamasını sağlamak için gerekli olan, cephe kabuğu, mekanik, elektrik, altyapı, peyzaj ve izolasyon gibi hayati iş kalemlerinin de yapıya en uygun şekilde oluşturulmasını sağlamaktır.

Mobilya Tasarım ve Uygulama

Mobilya imalatlarımızda da yine tasarımdaki bakış açımıza paralel hareket ederek, ürettiğimiz her mobilyanın onaylanan mock up kalitesinde devamlılığını sağlamak hedefindeyiz. Yıllarca ince işlere ve kaliteye verdiğimiz önemi üretimin her aşamasına yaymak istiyoruz. Bu konuda yıllardır mobilya imalatı yapan modern boyama tesisine sahip olan mobilya atölyemizde, tasarımların uygulamaya dönüştüğü ve kalitenin ön planda olduğu imalatlarımızı takip edebilirsiniz.

Taahhüt İşleri

Sahada başarının temellerinden en önemlisi; birbiri ardına gelen işlerin doğru kurgulanması ve sıradaki imalatın sonraki imalatlara zarar vermeden uygulanmasıdır. Bu süreç planlamanın bir parçası gibi görünse de farklı yüklenici ve iş kalemlerini yönetmek çok kolay değildir. Bu çerçeve de işlerin mahal bazlı bölünmesi ve anahtar teslime kadar giden süreçler işveren ve yükleniciler açısından daha kaliteli sonuçlar doğurmaktadır.

Bu çerçevede öncelikli taahhüt hedefimiz, birbiri ile bağlantılı iş kalemlerini tek yüklenici çatısı altında toplamak için bu alanda ekipler kurarak, başı ve sonu aynı ekipler tarafından sahiplenilen mekanlarda çalışmaktır. Bu tanım ile anahtar teslimi iş yapabilmenin önemini belirtmiş olalım.

Taahhüt işlerinde mobilya ile başlayan süreçte anahtar teslimine kadar her türlü uygulama ekibini koordine edebilecek tecrübemiz ile işverenlere bekledikleri kaliteyi sunmak en büyük hedefimizdir.