Satın Alma Süreci

01

SATIN ALMA

Özellikle çıkılan ana ihaleler dışında projenin saha uygulamaları sırasında da aktivite yöneticilerinin, hem malzeme hem de iş ve makine gücü talepleri ile karşı karşıya kalınır. Bu konuda yapılan alım ve kiralamalar piyasa satın alımı olarak adlandırılır.
Satın alma modülü de bu kapsamda aşağıdaki aktiviteleri kapsar ve program üzerinde oluşturulan formlar üzerinden yönetilir.

 • Gelen Sipariş (Malzeme Talep Formu)
 • Teklif İstek
 • Mukayese Cetveli
 • Kesin Sipariş

02

DEPO

Depo birimi satın alma birimine direk bağlı olup saha aktivite yöneticileriyle de birebir irtibatlıdır. Uygulama sürecinde kullanılacak olan tüm malzemeler girdiler çıktılar depo tarafından takip edilir ve sahaya zamanında gerekli uyarılar yapılır.
Depo üç aşamada izlenir.

  • Depo giriş
  • Depo liste
  • Depo talep
  • Stok kontrol