Proje Kurulum Süreci

Yatırımcıdan gelen ‘’ ties ‘’ proje yönetim yazılımı kullanım talebi ve lisans sözleşmesinin imzalanması sonrası ‘’ tiespm.net ’’ üzerinde ilgili proje için yeni bir link açılır.

Proje kurulum sürecine, projenin yapısına uygun olarak oluşturulan verilerin sisteme aktarılması ile başlanır.

01

IKY HAZIRLANMASI

 • Kırım yapısı oluşturulmaya başlandığında proje kapsamının ‘’onaylı’’ olduğu kabul edilir.
 •  İş kırımı, proje yönetiminin kolaylaştırılması açısından toplam iş hacminin 6 katmanla kırılması ve yönetilebilir parçalara ayrılması ile oluştulur. Proje BOQ (keşif) listeleri ile verilen aktivite bilgileri, her proje için kendi özelinde hazırlanan IKY yapısı doğrultusundasisteme yüklenir.

02

AKTİVİTE TANIMLAMA

 • Sisteme yükleme yapılması yönetim panelinden olabildiği gibi excel dosyalarının input edilmesi ile de yapılabilir. Sözleşme aktivitelerine ait bilgilerin yer aldığı excel formatlı listeler BOQ (keşif) temelli sisteme IKY doğrultusunda input edilir. Yükleme için sisteme aşağıdaki verilerin aktarılması gerekmektedir. Bu süreçte Dizayn ofisten bilgi talebi olur.
 • Aktivite kod ve adı
 • Aktivite birimi
 • Başlangıç ve bitiş tarihi
 • Öngörülen birim fiyatlar

03

MASTER PLANLAMA

 • Master planlama, proje sürecine yayılan kapsamlı planlama bilgilerini içermektedir.
 • Time line (zaman çizelgesi) üzerinde proje aşağıdaki başlıklarda takip edilir.
 • Proje ruhsat ve yasal onaylar
 • Uygulama projeleri ve sistem çözümleri
 • Saha uygulamaları
 • Satın alım finans ve ön muhasebe

04

AKTİVİTE BİLGİLERİNİN GİRİLME

 • Aktivite bilgileri yetkilendirme doğrultusunda kullanıcı panelinden yapılır. Mahal tanımlama ve mahal bilgilerinin oluşturulması ile şekillenir. Dizayn ofisten gelen bilgiler bu alana girilir.
 • Planlama ve İhale yönetim süreçleri için gerekli tüm veriler aktivite bilgilerinin sisteme girilmesi ile oluşturulur.