Planlama Süreci

‘’ties’’ program yazılımında detaylı planlama süreci, projenin ana aktivitelerinin belirlenmesi sonrası şekillenir.

Excel input dosyalarının sisteme (imalat kodu ve imalat adı) alınması ve aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi sonrası toplanan veriler program üzerinde, Gantt Diyagramı halinde sistem tarafından görselleştirilir. Diyagramda yüklenen iş programının görüntülenmesinin yanında gerçekleşen aktivite bilgileri de sistemde görüntülenir.