Ödeme ve Kesin Hesap Süreci

Kesin Hesap adını verdiğimiz modül (kullanıcı) proje yönetim sistematiğinde ara ödemelerin (hak ediş)düzenlendiği ve bu ödemelere ait metraj, birim fiyat vb. tüm adımların yönetildiği alandır. Programın kurgu ekranı olan yönetim panelinde “Kesin Hesap” kullanıcısı oluşturularak ilgili çalışma alanı kullanıma açılır. Kesin kabule kadar yapılacak tüm ödemeler bu alandan yönetilir. Kesin Hesap kullanıcısı ödemelerini, IKY (İş kırım yapısı) ile oluşturulmuş aktivitelerin tüm bilgilerini içeren ana tablodaki verileri kullanılarak düzenler.

01

 • Kesin Hesap Modülü – Metraj Cetvelleri

  “Metraj Cetveli (+)” butonu tuşlanarak IKY doğrultusunda ilgili firma, seçilen projenin bölümleri ve aktiviteleri listelenir. IKY doğrultusunda ilgili bölümün aktivite grubuna bağlı tablolardaki aktivitelerin satır ve sütunlarındaki metraj cetvellerinin listelerine ulaşılır.

 • Hakedişler

  “Yeni Hakediş” butonu tuşlanarak aşağıdaki ekran açılır. Sırasıyla ilgili firma ve bu firmaya bağlı ihale seçilerek hakediş çıkartılır. Hakediş dokümanları üç ayrı formda hazırlanır.

  Arka Kapak – Hesap Özeti – Yeşil Defter

  Daha sonra hesaplar kontrol edildikten sonra kaydet tuşuna basılır ise hak ediş kalıcı olarak veri tabanına işlenir.

02

KONTROL

 • Yüklenici firmalar sözleşme bazlı imalat ve montajlarını tamamlayıp geçici kabul talep ettiklerinde gerekli formlar ve dokumanlar eklenerek proje yönetimi onayına gönderilir. Proje yönetimi geçici kabul yapılmasına izin verir ise evrak onaylanarak yüklenici firmanın geçici kabul eksiklerini tamamlamasına izin verilir. Firma sözleşmede tanımlı işlerini tamamlamadı ise geçici kabul proje yönetimi tarafından ertelenir ve evrak reddedilerek kesin hesap aktivite yöneticisine geri gönderilir.

03

GEÇİCİ KABUL

Proje yönetimi onayı ile geçici kabul eksiklerine başlayan firmalar, sözleşme şartları uyarınca belirtilen süre zarfında geçici kabul eksiklerini tamamlamaya çalışırlar. Geçici kabul eksiklerini tamamladıktan sonra tekrar yeniden kalite kontrol birimine eksikleri tamamladıklarına dair görsel fotoğrafları yayımlar ve saha kontrolleri yapılır. Kalite kontrol ve proje yönetim onayı sonrası sözleşme maddelerinde belirtilen süre sonunda kesin kabul yapılır.