Kalite Kontrol

Uygulama sürecinin en önemli parçası kalite kontroldür. Kalite kontrol birimleri sayesinde işletmeler faaliyetlerindeki başarıları ölçebilirler. Bu gereklilik kalite yönetim prosedürü nün oluşum nedenidir. Uygulama süreci içinde kalite kontrol üç ana başlıkta yer alır.

 • Kontrol formları
 • Test Raporları
 • Uygunsuzluk raporlarıUygulama ve Ödeme Kesin Hesap süreçlerinin sağlıklı çalışması kalite kontrol birimi sayesinde gerçekleşmektedir. Yukarıda belirttiğimiz formların, kalite aktivite yöneticisi, saha ve kesin hesap aktivite yöneticileri tarafından takibi kaliteyi getirir.
 • Proje Yönetim yapısı içinde kalite yönetimi nasıl oluşturulur?
  Kalite yönetim prosedürünü oluşturmak için çalışmaya işletme organizasyon yapısı ile başlamak doğru olacaktır. Faaliyet konusu doğrultusunda kurgulanan organizasyon yapısı kalite yönetiminin temellerini oluşturur. Başarılı sonuç almak için, organizasyon yapısı doğrultusunda ilgili birimlerin gerektiği şekilde katılımını sağlamak zorunludur.
 • Organizasyon yapısı:İşletmelerin yapısal kurguları, talep ve ürün arasındaki süreç doğrultusunda şekillenir. Bu süreçte gerçekleşmesi beklenen performans ve bu performansın sağlanması için gerekli yapısal kurgu üzerinde birçok etken mevcuttur. Bu etkenler üç ana başlıkla toplanabilir; Kapsam, Nitelik ve Süre.
 • Proje Yönetim sürecinde kalite

  Kalite yönetiminin organizasyon yapısı içinde bağımsız bir faaliyet olarak tanımlanması prensipte doğru kabul edilebilir ancak, prosedürün yürütülmesi için gerekli projeler, şahit numuneler, yapım yöntemleri vd. dokümanlar dizayn ofis birimince sağlanır. Dizayn ofis ile kurulacak sağlıklı bir iletişim, kalite yönetiminin temel unsurları olan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerindeki başarının temelidir.

 • “ties” de dizayn ofis ve kalite yönetimi bağlantısı nasıl kurulur?
  “ties” sistematiğinde kalite yönetim prosedürü, proje yönetim disiplini içinde, yani talep ve ürün arasındaki süreçte tanımlanmıştır. Bu tanımlama daha önce bahsedildiği gibi işletme ve proje özelinde değişiklik gösterebilir. Prosedür tanımına göre kalite yönetimi, aktivitelerden önce yani malzeme tedarik aşamasında faaliyetlerine başlar. Bu başlangıç noktasında, kalite yönetiminin üretime ait aktivite dökümünü elde etmiş olması sağlanır.
 •  İş Emri ve Kalite Kontrol Tablosu
  Kalite yönetimi, aktivite dökümlerinin (kapsam) kontrolü ve şartname incelemesinden sonra, gerçekleşecek aktivite için tanımlanan malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. Bu aşamada yapım yöntemlerini de içeren uygulama çizimleri kalite yönetimi incelemesinden geçer. Yönetim tarafından malzeme onay ve uygulama çizimlerinde revizyon talebi yapılabilir. Malzeme numunelerinin ve teknik çizimlerin onayından sonra gereği durumunda şahit numune (mock-up) çalışması talep edilir.