İdari İşler Süreci

01

İNSAN KAYNAKLARI

Öncelikle programın tarif ettiği IK birimi, verilerin saklanması ve farklı yatırımlarda da bu verilerin kullanarak bir sonraki yatırımlarda doğru iş gücüne hızlı ulaşmamızı sağlar. Kurumsal firmalar amaç ve stratejilerine uygun olarak, bilgi, deneyim, karakter ve performansa sahip personeli seçmek için insan kaynaklarına oldukça önem vermektedirler.

IK genelde üç ana başlıkta ele alınır. ‘’ties’’ yazılım olarak ‘’personel yönetimi’’ ile ilgilidir.

 • İşe alım
 • Performans yönetimi
 • Personel yönetimi.
 • PERSONEL YÖNETİMİ
  Yazılım üzerinde personel takip sistemi kurulu vaziyettedir. Tüm personellere ait bilgiler başvuru formlarının doldurulması sonrası sistem üzerinde kayıt altına alınarak arşivlenmektedir. Giriş ve çıkışlar parmak izi veya turnike sistemine bağlı olarak sisteme aktarılmaktadır. IK için gerekli olabilecek her tür form, talimat ve tutanaklar yazılım üzerinde hazır formlar ile kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.Özlük bilgilerinin tutulması, izinlerin yönetilmesi, maaş ve avansların yönetilmesi bordrolama gibi işler bu kapsamda değerlendirilebilir. Programda personel yönetimi dört ana başlıkta takip edilir.
 • Genel izleme
 • Personel takip
 • Personel giriş çıkış
 • Formlar (Başvuru, zimmet, istirahat, belirli ve belirsiz sözleşmeler, izinler, avans, tutanak,talimat ve taahhütnameler)

02

BİLGİ İŞLEM

Bilgi işlem, tüm aktivite yöneticileri ve talep edilen noktada da işverenler ile bilgilerin paylaşılarak kayıt altına alındığı iletişim modülüdür. Bu alanda haberleşme üst düzeydedir. Bu bölümün içeriği şu şekildedir.

 • Form ve tutanaklar
 • Toplantı tutanakları
 • Günlük raporlar
 • Duyuru ve bilgilendirmeler
 • İş emri listesi

03

İŞ GÜVENLİĞİ

İhale dosyasında iş güvenliği ile ilgili olarak hangi hususların yer alacağı, iş güvenliği temsilcisi tarafından ya da konusunda uzman bir OSGB ile belirlenmelidir. Sözleşmeler hazırlanırken de, yüklenici ve alt yüklenicilerin, güvenlikten birinci derecede sorumlu olacağı maddesi mutlaka belirtilmelidir.