Dizayn Süreci

Dizayn ofis proje yönetiminin omurgası pozisyonundadır. Kurulum süreci, İhale süreci ve Uygulama süreçlerinde tüm veriler dizayn ofis süzgecinden geçerek sistemde paylaşılır.

Kurulum Sürecinde Dizayn Ofis
Dizayn ofisin görevi yazılımın kurulum süreci ile başlar. Aktivite kodları ve bilgileri ile mahal ve metraj bilgileri bu birim tarafından diğer birimlere servis edilir. Daha sonra bu bilgiler ihale yönetimi tarafından kullanılır.

Uygulama Sürecinde Dizayn Ofis
Uygulama sürecinde dizayn ofis, saha aktivite yöneticileri tarafından kullanılacak olan projeler ve uygulama çizimlerinin kontrolleri ile saha yayımlarını gerçekleştirir. Yine aynı şekilde sahadan gelen veriler burada değerlendirilir ve sistemde bilgi alışverişi gerçekleştirilir. Uygulama süreci sadece saha uygulamaları ve aktiviteleri demek değildir. Kalite Kontrol Birimi ve sonrasında, Ödeme ve Kesin Hesap sürecinin ihtiyacı olan verilerde, dizayn ofisten gelecek olan bilgi talep formları ve ataşmanlar yardımı ile sisteme veri akışını sağlarlar.